Zobra.ru » Trò chơi » Apex Legends » Một trailer mới của các sự kiện Đỉnh truyền Thuyết

Một trailer mới của các sự kiện Đỉnh truyền Thuyết

Một trailer mới của các sự kiện Đỉnh truyền Thuyết Apex Legends

Những người sáng tạo của Đỉnh truyền Thuyết đã phát hành một cho các sự kiện sắp tới. Sự kiện này sẽ diễn ra từ 14 đến ngày 28 tháng. Nó sẽ có thể, cố gắng tạm thời chế độ của quá khứ cập nhật.

Игровое сообщество
+ 1 -
  • Quan điểm: 578
  • Hẹn: 01 January 2020 18:00

Video khác chơi

Nạp...