Zobra.ru » Trò chơi » Assassin's Creed 2 » Creed 2 là miễn phí

Creed 2 là miễn phí

Ở nhà, giáng một đòn mạnh vào những kẻ thù của thời phục Hưng.
Creed 2 là miễn phí Assassin's Creed 2

Creed 2 bây giờ có thể để có được miễn phí qua Cưng, do đó bạn có thể tải về nó ngay bây giờ và bắt đầu nhảy xuống cảnh phục Hưng Ý, kẻ thù nổi bật. Trò chơi cho hơn mười năm, và trực tuyến tính không còn được hỗ trợ, nhưng nó vẫn là một trò chơi tốt. Mang nó theo ngày 17 tháng tư, và tiết kiệm nó mãi mãi.
Игровое сообщество
+ 0 -
  • Quan điểm: 974
  • Hẹn: 04 April 2020 16:47

Nổi tiếng trí

Tin tức khác chơi

Nạp...