Trên zobra.ru đã 5552 games, 298 mini games, 561 flash games, 11983 postsvà 313237 players
(i)Quay lại cuộc chơi

Phản hồi còn trận đấu

Call of Duty: Black Ops 2

Tất cả những bài phê bình (2)

Nhận định
10/10
Mua là một bằng lái, không bao giờ hối tiếc!
Một liều độc thân ... và nhiều người chơi nhiều nhanh hơn và nhiều hơn nữa cầm súng chặt vừa phải hơn MW.
Nhận định
8/10
Mẹ tôi đã chơi một vài vụ, và rơi lên trên khi Mason hiển thị trên màn hình Trung quốc chết tiệt bay che hiện nedell chờ tiêu chuẩn đánh giá phiên bản
cũng thích đá nhảy và bay )))

Mới cuộc thảo luận

Đoạn phim mới

Tới gần đây

Mới xem xét lại

Sớm mong đợi

Nạp...