Zobra.ru » Trò chơi » Call of Duty: Modern Warfare (2019) » Cuộc gọi của nhiệm Vụ: Chiến sẽ được điều trị tay súng bắn tỉa và súng ngắn

Cuộc gọi của nhiệm Vụ: Chiến sẽ được điều trị tay súng bắn tỉa và súng ngắn

70000 và sẽ cấm gian lận.
Cuộc gọi của nhiệm Vụ: Chiến sẽ được điều trị tay súng bắn tỉa và súng ngắn Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Cuộc gọi của nhiệm Vụ: người Chiến có thể làm việc kỹ năng của bạn chụp ở gần và tầm xa trong chế độ mới: phạm Vi và phân Tán Súng bộ ba. Hoặc chế độ dễ dàng tay súng bắn tỉa và súng ngắn.

Vô cùng Ward cũng làm sạch gian lận Afghanistan. Theo các nhà phát triển, nó đã được thực hiện 70000 cấm, và nó sẽ nâng một trận Royale. "Chúng tôi thấy," - đáng ngại cảnh báo Vô cùng của Ward. "Chúng tôi đã không chịu cho gian lận".
Игровое сообщество
+ 0 -
  • Quan điểm: 971
  • Hẹn: 04 April 2020 17:45

Nổi tiếng trí

Tin tức khác chơi

Nạp...