FAQ

Zobra.ru » Trò chơi » FAQ

Thông tin về blog

Trong phần hỏi đáp phần Anh có thể tìm thấy chỉ dẫn cho hướng dẫn ở trang web trong hình dạng trả lời hỏi đáp. Chính topics chiếu viết blog: tạo và cấu một tài khoản, đánh giá và danh, đạn, và chú thích.

Làm sao để công bố một bưu?

Khi tạo ra những cây cột trên trang web của cộng đồng zobra.ru quý vị xin mời theo luật lệ. Luật được tạo theo sẽ làm tăng chất lượng thông tin trên trang web của con.

Làm sao để gửi một thông điệp riêng?

Hiện cập nhật đã thêm một tính năng mới để đơn giản hóa người dùng tương tác trên trang web là hàm của cuộc trao đổi riêng tư một tin nhắn, dựa trên một đoạn đối thoại hệ thống.

Tải về được trò FAQ torrent được tự do. FAQ mua một cái bằng lái xe.

Mới cuộc thảo luận

Mới xem xét lại

Sớm mong đợi

Tới gần đây

Đoạn phim mới

Nạp...