Zobra.ru » Trò chơi » Final Fantasy VII Remake » Một lựa chọn mới của ảnh mới nhất từ hiện.

Một lựa chọn mới của ảnh mới nhất từ hiện.

Một lựa chọn mới của ảnh mới nhất từ hiện. Final Fantasy VII Remake


Các công ty Square đã phát hành một hào phóng lựa chọn của mới màn hình của Final Fantasy 7: làm Lại. Các phông có thể được nhìn thấy trước đây không thấy nhân vật và địa điểm.

Một lựa chọn mới của ảnh mới nhất từ hiện. Final Fantasy VII Remake
Một lựa chọn mới của ảnh mới nhất từ hiện. Final Fantasy VII Remake
Show/hide spoiler
Игровое сообщество
+ 0 -
  • Quan điểm: 159
  • Hẹn: 12 December 2019 18:00

Nổi tiếng trí

Screenshots khác chơi

Nạp...