Trên zobra.ru đã 5578 games, 298 mini games, 561 flash games, 11997 postsvà 314106 players
Thêm trò chơi
Thiếu trong danh sách
chơi ưa thích không?
1 2 3
Trang trướcKế trang
Chiến đấu và chiến 2014 - tải đấu vì tự do.

Đây là thể loại được tạo ra đặc biệt cho những người thể hiện khi cô đặt xấu mark ở trường hoặc unjustly mắng sếp ở làm việc. Đừng lo, và không rớt ra năng lượng trên những người khác, trong một tình huống như thế, tôi cũng có thể để "hãy đi hơi", không phải gây ra bất cứ ai làm hại anh đâu.
Nó là đủ để thăm cơ điểm và nhanh chóng tìm ra cái trò thể loại "Đánh" trong đầu trong lúc này. "Đánh" là tốt vì họ có thể đủ khả năng để chơi thậm chí ảnh bởi sự hòa bình, bởi vì họ sẽ không chịu đựng không ai ngoài gia ảo đấu sĩ. Nhưng mày có thể áp dụng hoàn toàn của họ đánh nhau kĩ năng, ngay cả nếu họ không phải là thực.

Người giỏi nhất chiến đấu nào zobra.ru!

Cộng đồng của chúng ta là sát theo dõi tất cả tin tức về cái thể loại và mời tất cả mọi người tham gia cùng chúng tôi được tự do. Theo một đơn giản và nhanh đăng ký tiến trình này, anh sẽ có thể:

• Luôn có ý thức của những nhất trò chơi;
• Biết những đặc tính và chiến thuật của "chiến đấu";
• Nói chuyện trực tuyến với một kinh nghiệm gamers;
• Để có được thông tin đó, đâu nhất và nhanh nhất tải trò PC hay những thiết bị;
• Để Bày tỏ họ chính thức ý kiến về chuyện này hay là "Đánh", để viết của chính họ những bài phê bình và kiểu đánh giá trong cộng đồng.

Mới cuộc thảo luận

Đoạn phim mới

Tới gần đây

Mới xem xét lại

Sớm mong đợi

Nạp...