Trên zobra.ru đã 5580 games, 298 mini games, 561 flash games, 11997 postsvà 314250 players
Thêm trò chơi
Thiếu trong danh sách
chơi ưa thích không?
1 2 3 4 5
Trang trướcKế trang
MMORPG (MMORPGs) 2014 - tải đấu vì tự do.

Cái thể loại "MMORPG" trong lần thập kỷ, gần đánh bại Mạng, kể cả người nga. Rất nhiều dự án mạng vì có sẵn của "Mạng lưới" hầu như luôn luôn. Nhiều trò này thật thú vị đó thắt chặt đầu nhiều năm rồi. Nếu mày không sợ để ngụp lặn trong cái thế giới song song tận cơ hội và sự kiện quan tâm, MMORPG cho anh.

MMORPG - vai-sát vai cùng với sống cầu thủ chống lại thực sự đối thủ

Cho dù sự thật thế trên mạng trò chơi có quá nhiều người, gần như tất cả trong số họ được liên kết bởi một tính năng:

• Âm mưu của tối đa, còn phụ thuộc vào những hành động của các đang lên tay;
• MMORPG là rất lớn đối với quần phụ thuộc vào liên lạc với khác participants của dự án;
• Sự hiện diện của một lớn số người sẽ là cầu thủ cho phép anh để áp dụng vào thế giới ảo của thực tế kỹ năng trong lĩnh vực tâm lý học, ngoại giao, interpersonal liên lạc;
• Tất cả những hoạt động cho những dự án xây dựng trên một vài nhiệm vụ, bộ các điểm, và chỉ dẫn tới cao cấp.

Sự nổi tiếng của MMORPG cũng vì việc chơi nhất của chúng miễn phí hay nhỏ đầu tư tiền.
Anh có thể dựa trên tờ làm theo phản hồi từ kinh nghiệm gamers trong cộng đồng của chúng ta, hoặc là để chọn đúng MMORPG cực trong một mục thuận tiện.

Mới cuộc thảo luận

Đoạn phim mới

Tới gần đây

Mới xem xét lại

Sớm mong đợi

Nạp...