Zobra.ru » Cuộc thảo luận

Cuộc thảo luận

Dễ trùm trong trò chơi Trò chơi ngành công nghiệp

Thách thức trùm trong trò chơi luôn được ghi nhớ, bởi vì họ có thể dành rất nhiều thời gian và căng thẳng, đôi khi đó là bất thường sếp.[_separator_ anh có thể nhớ cái đèn vậy? Chúng ta đã chọn 15 và bây giờ anh biết điều gì là người dễ dàng nhất trùm trong trò chơi video lịch sử. Những gì ông chủ đã tìm thấy dễ dàng không?

[VI] Thảo - Cài đặt các cập nhật 1.8 ArcheAge

Tổ chức để cài đặt các cập nhật 1.8 trên nga máy chủ của Thảo giới thiệu các hệ thống trong trò chơi anh hùng, những khả năng tùy biến những ngôi nhà mà thêm vào trò chơi trò chơi mới các sự kiện
1 2 3 4 5 ... 9 10 11 12
Trang trướcKế trang

Thảo luận của máy tính trò chơi 2014

Tối tân nhất tính kế hoạch khiến cho đang lên tay một cả phạm cảm xúc, tôi muốn chia sẻ với những người chơi. Đó chỉ là vì một mục đích của trường đã tạo ra một mục đặc biệt được gọi là cuộc thảo luận của máy tính trò chơi. Mỗi người chơi có thể bỏ hắn là quan điểm cá nhân trong đó, hãy nghe những gì họ nói về những trò chơi khác, và đọc dùng những bài phê bình và những thứ khác văn vật liệu. Mọi người đều có cơ hội để trò chơi đánh giá mục tiêu và xem những gì cô ấy đã đặt khác gamers từ nhiều quốc gia khác nhau.

Cũng trên những trang web quà khác thú vị thông tin về máy tính dự án của năm gần đây và tin tức của sòng ngành công nghiệp. Trang Zobra.ru em có thể tìm thấy nhiều hữu dụng dữ liệu liên quan trò chơi, thí dụ như, screenshots, phim, những bài phê bình, nghệ thuật, chi tiết đường và cứ vậy. Với một cô ả căn cứ của trò chơi điện tử, mỗi đang lên tay sẽ có thể dễ dàng tìm được yêu thích của dự án, đăng ký cho cập nhật và thông tin mới sáng sớm hơn số khác. Và thảo luận về máy tính trò rất nổi tiếng trong số người hâm mộ của trận đấu này, nơi mọi người có thể nói chuyện về những dấu vết tẩy xóa tất dự án này, phải nhấn mạnh lợi thế hay disadvantages của cho những dự án đặc biệt.

Mới cuộc thảo luận

Mới xem xét lại

Tới gần đây

Sớm mong đợi

Đoạn phim mới

Nạp...