Trên zobra.ru đã 5580 games, 298 mini games, 561 flash games, 11997 postsvà 314250 players
Thêm trò chơi
Thiếu trong danh sách
chơi ưa thích không?
Sân ga: NES
Tải trò chơi xương trắng 2014 miễn phí.

Nintendo giải trí Hệ thống (xương trắng) trò chơi an ủi, thứ ba thế hệ, thả lại từ năm 1983, khi có nhiều thời hiện đại gamers đã không được sinh ra. Xương trắng trong số những con khủng long của trò chơi ngành công nghiệp, mà đã có sức để đưa ra những huyền thoại.
Thiếu tá tính năng của người an ủi:

Vi xử lý - 8 chút;
RAM 2 B.
Vĩnh viễn nhớ hộp 48 B.

Những tham trả công rất ngạc nhiên có bất kì người bằng cách thực tế là chúng tồn tại, nhưng trong heyday của cái xương trắng cái đó đã quá đủ cho nhà phát triển tìm được hàng triệu đô vào lợi từ bán hàng.
Trong khi sản xuất xương trắng đã tạo ra nhiều trò chơi tuyệt vời, lấy đi mọi nơi trên đỉnh đi, nhưng nhất đánh giá được điều không thể nào quên thợ sửa ống nước Mario (Siêu Mario).

Xương trắng và DENDY: không phải những đứa trẻ sinh ra ở ngoài giá thú hợp pháp

Người hâm mộ của siêu nổi tiếng ở Nga trong nhà sớm 90-ies của trò chơi 8-chiếu "kế hoạch xuất sắc" (DENDY) anh nên không thể chịu được đau buồn vì sự thật là họ không thể chơi xương trắng, như thế này, thông cảm mà. anh to con như anh chị em, một trong số đó là illegitimate. Lý do là đó là "kế hoạch xuất sắc" là một bản sao chính xác của cái xương trắng, giả mạo, sản xuất tại đài loan. Nó ở một thời gian làm tràn ngập gia đình chợ.

Mới cuộc thảo luận

Đoạn phim mới

Tới gần đây

Mới xem xét lại

Sớm mong đợi

Nạp...