Trên zobra.ru đã 5590 games, 298 mini games, 561 flash games, 12001 postsvà 315024 players
Thêm trò chơi
Thiếu trong danh sách
chơi ưa thích không?
Sân ga: PS4
1 2 3 4 5 ... 10 11 12 13
Trang trướcKế trang
Tải trò chơi của 2014 PS4 miễn phí.

Cái cộng đồng của gamers trải trên khắp hành tinh mong được giải phóng của một sản phẩm mới của sony - PlayStation 4 phiên bản. Cái điều khiển sẽ nói chuyện với đệ tám thế hệ. Giả sử rằng có một biểu trước PlayStation, mà đã có thể tấn công vào trái tim của thậm chí nhuần nhuyễn, gọn thủ, SP4 nên khôn để thổi tung thế giới!

PlayStation 4: chờ một phép màu

Thông báo các nguồn tin chính thức về kỹ thuật đặc tính của tương lai an ủi được là em vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng có vẻ ấn tượng đấy:

• Quyền lực bộ vi xử lý, dựa trên 8 màu sắc;
• Ổ cứng với khả năng lớn, lên tới 500 GIB;
• 8 GIB của RAM, 7 GIB sẽ sẵn sàng ngay vì chơi;
• Tốc độ cao Blu-Ray và cả DVD lái xe;
• Cải tiến bộ điều khiển.

Giữa những người vui vẻ, mọi việc dự đoán số người có khả năng cầu thủ nhanh khoe khoang của anh thành tích tốt nhất trong xã hội qua mạng internet hỗ trợ. Cũng đã hứa với người có sẵn trong mọi trò để tải về.
Những bất lợi là trường hợp không tương thích với nhân viên kiểm soát SP3, cũng như với trước đây là trò chơi PlayStation.

Mới cuộc thảo luận

Đoạn phim mới

Tới gần đây

Mới xem xét lại

Sớm mong đợi

Nạp...