Trên zobra.ru đã 5580 games, 298 mini games, 561 flash games, 11997 postsvà 314250 players
Thêm trò chơi
Thiếu trong danh sách
chơi ưa thích không?
Sân ga: PSP
1 2 3 4
Trang trướcKế trang
Tải về PSP trò chơi 2014 miễn phí.

Máy sòng an ủi của sony (PSP) đã phát hành vào tháng mười hai năm 2004 ở Nhật và sớm bắt đầu tản ra quốc gia nào khác tốt. Cô ta ngay lập tức trở thành người nổi tiếng vì nhiều lý do, chính đó là cái khả năng đóng vai ở bất cứ đâu bất cứ lúc nào. Đây là đạt được cám ơn nhỏ kích cỡ và cân nặng của thiết bị. Nhân tố thứ hai ảnh hưởng những chung công nhận những cái PSP nó là versatility.
Để gặp những nhu cầu của tất cả những khách hàng tiềm năng, đây cơ động trò chơi an ủi là liên tục phải chịu các remodification phát triển.
Sự hiện diện của PSP mỗi fan của trò chơi sẽ luôn mạng và có thể thư giãn và vui vẻ theo nhiều cách khác nhau.
Đây là chính tính năng của cái PSP:

• Luôn ở tay chất lượng trò chơi, mà có thể được dùng để tự do như một mình và kết nối được mạng hay lên Mạng;
• Xem video (phim, ảnh động) được lưu giữ trong ký ức thiết bị;
• Xây dựng-duyệt cho anh xem trang của tôi trên Internet;
• Một sự kiện trọng đại, hay thời gian ngắn ngủi anh có thể bắt được dùng kỹ thuật số máy ảnh;
• Chơi nhạc tập tin đó có thể cất giữ và kỳ cập nhật.

Mới cuộc thảo luận

Đoạn phim mới

Tới gần đây

Mới xem xét lại

Sớm mong đợi

Nạp...