Zobra.ru » Trò chơi » Resident Evil 3: Nemesis (2020) » Một bản tóm tắt kể lại các sự kiện của Cư dân Ác 0, cư Trú Ác và Cư dân Ác 2

Một bản tóm tắt kể lại các sự kiện của Cư dân Ác 0, cư Trú Ác và Cư dân Ác 2

Một bản tóm tắt kể lại các sự kiện của Cư dân Ác 0, cư Trú Ác và Cư dân Ác 2 Resident Evil 3: Nemesis (2020)


Trong một mạng đã có video từ phận châu Á của Capcom, các nhà phát triển giống như âm mưu của các trước đó 3 Cư dân Ác thế.

Игровое сообщество
+ 0 -
  • Quan điểm: 33
  • Hẹn: 03 March 2020 00:01

Video khác chơi

Nạp...