Zobra.ru » Trò chơi » Terminator: Resistance » Một cặp đôi mới của đoạn phim và màn hình của Terminator: Kháng

Một cặp đôi mới của đoạn phim và màn hình của Terminator: Kháng

Một cặp đôi mới của đoạn phim và màn hình của Terminator: Kháng Terminator: Resistance


Phát triển từ Studio Teyon đã đưa hai clip mới và một lựa chọn nhỏ của ảnh chụp của người đầu tiên bắn súng, kẻ hủy Diệt: sức đề Kháng.
Một cặp đôi mới của đoạn phim và màn hình của Terminator: Kháng Terminator: Resistance
Một cặp đôi mới của đoạn phim và màn hình của Terminator: Kháng Terminator: Resistance
Show/hide spoiler
Игровое сообщество
+ 0 -
  • Quan điểm: 154
  • Hẹn: 11 November 2019 13:00

Nổi tiếng trí

Screenshots khác chơi

Nạp...