XCOM 2

Zobra.ru » Trò chơi » XCOM 2
Video này sẽ đến sớm!
Thật không may, chiếc mô tả của trò chơi XCOM 2 tạm thời vắng. Nhưng sớm thôi ta sẽ cột một mô tả để XCOM 2. Anh có thể đề nghị với mô tả giống cậu.
  • 0.0 Đọc những bài phê bình 0 (Phản hồi: 0)
  • }Hiện tại đánh giá cho 0.0

Đánh giá trên XCOM 2 Zobra.ruCho anh
trang web hay blog:

Screenshots của WITCHER 2 Gamescom 2015

Nhiều khách đến cuộc triển lãm Gamescom có thể thấy gameplay là chiến thuật, quay dựa trên chiến lược XCOM 2, chúng ta chỉ là người trần mắt thịt đó, sẽ có một em bé nhìn tĩnh súng của trò chơi.

Khái niệm nghệ thuật cái WITCHER 2

Gần đây các công ty phát triển Firaxis Trò chơi đã được trao một nhỏ chọn khái niệm nghệ thuật của những gian tới, quay dựa trên chiến lược XCOM 2.

XCOM 2 chính Thức Xe

Trò chơi giải là kế hoạch cho tháng mười một, 2015. XCOM 2 là tập tiếp theo đến XCOM: kẻ Thù Chưa 2012)
1 2
Trang trướcKế trang

Tải về được trò XCOM 2 torrent được tự do. XCOM 2 mua một cái bằng lái xe.

Mới cuộc thảo luận

Mới xem xét lại

Sớm mong đợi

Tới gần đây

Đoạn phim mới

Nạp...